miércoles, 7 de octubre de 2009

Juntos celebraremos el 9 de octubre!!


Dos entretenidas canciones para celebrar este 9 de octubre:

Jaume I tenia cent soldats,
Jaume I tenia cent soldats,
Jaume I tenia cent soldats,
marxant al mateix pas.
All i oli, all i oli, xup
All i oli, all i oli, xup
All i oli, all i oli, xup


Eram sam sam,eram sam sam,
Culi culi culi culi culi eram sam sà.
Eram sam sam,eram sam sam,
Culi culi culi culi culi eram sam sà.
Aràbit, aràbit
Culi culi culi culi culi eram sam sà.

No hay comentarios:

Publicar un comentario